Były tańce i piosenki dla rodziców, wspólna zabawa i pyszne kiełbaski z ogniska