Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:
– działanie profilaktycznie,
– eliminowanie wad postawy,
– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
– zapewnienie wszechstronnego rozwój fizycznego oraz wspaniałej, zdrowej zabawy ?