Oferta

Przedszkole

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godzinach od 7:00 do 17:30
 • codzienne zajęcia dydaktyczne w języku angielskim prowadzone w formie zabawy
 • codzienną gimnastykę ogólnorozwojową
 • codzienne zajęcia rytmiczno-muzyczne (rytmika i zajęcia umuzykalniające z gitarą)
 • naukę tańca
 • gimnastykę korekcyjną
 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu
 • diagnozę logopedyczną dziecka
 • warsztaty plastyczne i kulinarne
 • felinoterapię
 • koncerty edukacyjne
 • teatrzyki
 • bajkoterapię oraz muzykoterapię
 • bezpłatną opiekę specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego.

Dodatkowo płatne:

 • terapie indywidualne
 • wyjazdy lub wyjścia poza teren placówki
 • zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców

Dokumenty do pobrania