Głównym stymulatorem rozwoju dziecka jest naturalna potrzeba ruchu, dlatego taniec jest odpowiednią aktywnością fizyczną, która pobudza u dziecka sferę emocjonalną. Taniec doskonale wpływa na precyzję ruchu, kształtuje nawyki ruchowe, usprawnia koordynację ogólną.
Kształtuje u człowieka pozytywne ruchy ludzkie jak delikatność, gibkość, lekkość, płynność ruchów. Jest doskonałą formą przekazu dla ludzi nieśmiałych. Dziecko otwiera się i zaczyna improwizować co pozwala mu się rozwijać i ruchowo i poznawczo, a także wpływa na ogólny rozwój całego ciała i rozwój psychiczny.