Oferta

Przedszkole

W ramach czesnego:

 • opieka w godzinach od 7:00 do 18:00
 • cztery smaczne, nielimitowane posiłki
 • codzienne zajęcia dydaktyczne w języku angielskim prowadzone w formie zabawy
 • codzienną gimnastykę ogólnorozwojową
 • codzienne zajęcia rytmiczno-muzyczne (rytmika i zajęcia umuzykalniające z gitarą)
 • naukę tańca
 • gimnastykę korekcyjną
 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu
 • diagnozę logopedyczną dziecka
 • warsztaty plastyczne i kulinarne
 • bajkoterapię oraz muzykoterapię
 • bezpłatną opiekę specjalistów: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty.

Dodatkowo płatne:

 • terapie indywidualne
 • wyjazdy lub wyjścia poza teren placówki
 • zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców

Dokumenty do pobrania