W lipcu w naszym przedszkolu będziemy realizować projekt edukacyjny „CZTERY ŻYWIOŁY”

Celem ogólnym projektu jest zbliżenie dzieci do świata przyrody, poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, kształtowanie mądrego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o przyszłość życia na Ziemi. Zajęcia edukacyjne poparte obserwacją i osobistym doświadczeniem dają najlepsze rezultaty, gdyż opierają się na działaniu i przeżyciach emocjonalnych, a przez to zapadają w pamięć na całe życie.
Każdego tygodnia dzieci będą brały udział w zajęciach badawczych i eksperymentach  przyrodniczych doświadczając poprzez rożne zmysły żywiołów: wody, ziemi, ognia oraz powietrza.