Na początku stycznia wszyscy pracownicy pedagogiczni naszego przedszkola i żłobka uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie miało na celu odświeżenie i podniesienie kompetencji, które umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków i osób przebywających w naszych placówkach. Ćwiczyliśmy między innymi sztuczne oddychanie, masaż serca, prawidłowe reagowanie podczas zadławienia czy urazów.